#9 Co warto zobaczyć w Częstochowie i okolicach?- częstochowskie rzeki


To cykl artykułów, w którym będziemy Wam przybliżać miejsca znane i mniej znane w naszym mieście i jego okolicach.


#9 częstochowskie rzeki


Czas wolny spędzony nad rzeką to kontakt z przyrodą i relaks oraz spokój, również możliwość spływów kajakowych, a czy wiecie, że w Częstochowie mamy sporą ilość rzek? Jeśli nie, to zapraszamy do lektury i poszerzenia wiedzy na ten temat.

Słów kilka…


Na terenie miasta Częstochowy płynie aż 6 rzek i 1 potok, ogólna długość naszych rzek w mieście wynosi ponad 50 km, największą częstochowską rzeką jest Warta z kanałem Kucelinką. Inne rzeki w Częstochowie to: Stradomka, Konopka, Sobuczyna, Gorzelanka i Białka, a potok to Potok od Brzezin (prawy dopływ Konopki).

Warta


Rzeka Warta bierze swój początek ze źródeł krasowych w Kromołowie na wschód od Zawiercia, na wysokości ok. 380 m n.p.m. Minąwszy Zawiercie rzeka kieruje się na północny zachód przez Myszków, Poraj do Częstochowy, której południowe granice osiąga poniżej Słowika. Jej koryto znajduje się tutaj na wysokości 250 m n.p.m.
W czworoboku ogródków działkowych im. Gabriela Narutowicza oraz Alei Wojska Polskiego, ul. Krakowskiej i Strażackiej rzeka zmienia kierunek biegu o 900, kierując się początkowo na północny wschód, a potem dalej na wschód, aż do granic miasta, które opuszcza na wschód od Starego Mirowa, koło Grodziska. Jej koryto jest tu położone na wysokości 235,5 m, co oznacza, że spadek Warty na terenie miasta wynosi 14,5 m. Ten ostatni odcinek doliny Warty ma wyraźnie wykształconą dolinę ze zwężeniami o szerokim, ale płaskim dnie i stromymi, miejscami skalistymi zboczami.
Na całym odcinku miejskim zaznacza się wyraźna przewaga lewej strony zlewni Warty nad prawą. Z prawej strony Warta nie otrzymuje żadnego dopływu. Z lewej strony, wody licznych rowów odwadniających zbierają się, w bardzo dobrze rozwiniętym dorzeczu Stradomki i Konopki, w dzielnicy Bór i łączą ze sobą na 1 km przed ujściem do Warty.
Nazwa rzeki Warty ma kilka prawdopodobnych wyjaśnień:
“wartka” – o szybkim nurcie,
“warta” – stanowić wartość, być czymś cennym (była zarybiona, można było się nad nią osiedlać, spławiać drewno itp.),
“warta” – strzec, pilnować, czuwać nad czymś – (była na wielu odcinkach naturalną granicą)


Stradomka


Stradomka bierze początek na Garbie Herbskim w rejonie Herb. Płynie na wschód przez Blachownię, obok której są duże stawy. Pomiędzy Łojkami a Gnaszynem wpływa na teren Częstochowy i płynie dalej przez Kawodrzę Dolną oraz rejon dworca PKP Częstochowa Stradom. W Kawodrzy Dolnej do Stradomki uchodzi od północy niewielki jej dopływ – Gorzelanka, a pomiędzy ulicami Barbary i Herbską niewielki rów odwadniający, który prowadzi wody od Lisińca, obok stawów Bałtyk i Adriatyk. Naprzeciwko jego ujścia do Stradomki uchodzi też z prawej strony niewielki rów odwadniający płynący od Kawodrzy Górnej.

Konopka

Konopka bierze początek koło Dębowej Góry na Garbie Herbskim i płynie na północny wschód przez Korzonek, koło Konopisk i Wygody, a następnie już w granicach miasta, przez Dźbów, Sabinów i Stradom. Jej dorzecze jest bardzo rozgałęzione. Jeszcze na terenie południowej części miasta zbiera wody kilku rowów odwadniających, gdyż są to obszary podmokłe. Ogólna powierzchnia wód płynących i rowów zajmuje w mieście 154 ha.

Trochę liczb na koniec…

Rzeki znajdujące się na terenie Częstochowy
Warta – 808 km, w tym na terenie miasta 15,35 km,
Kucelinka – 6,87 km, w tym na terenie miasta 6,87 km,
Stradomka – 19,5 km, w tym na terenie miasta 9,18 km,
Konopka – 18,3 km, w tym na terenie miasta 8,41 km,
Sobuczyna – 6,5 km, w tym na terenie miasta 3,19 km,
Gorzelanka – 8,5 km, w tym na terenie miasta 2,42 km,
Brzezinka – 4,7 km, w tym na terenie miasta 2,97 km,
Szarlejka – 8,3 km, w tym na terenie miasta 3,19 km.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę