#10 Co warto zobaczyć w Częstochowie?-  Rezerwat Sokole Góry

To cykl artykułów, w którym będziemy Wam przybliżać miejsca znane i mniej znane w naszym mieście i jego okolicach.

Przepiękne lasy, ciekawe skały i jaskinie, to najkrótszy opis rezerwatu Sokole Góry. Znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko Olsztyna. Co ciekawe jego nazwa pochodzi od sokołów i puchaczy, które miały ponoć na okolicznych wzgórzach liczne gniazda.

Słów kilka…

Lesisto-skaliste wzgórza, tworzące obszar Gór Sokolich, leżą w bezpośredniej bliskości Częstochowy i bywają zwiedzane wraz z pobliskimi ruinami zamku w Olsztynie. Rezerwat przyrody, obejmujący to interesujące skupisko jurajskich wzniesień, utworzony został w 1953 roku i zajmuje powierzchnię 216 ha. Ze względu na wielkość obszaru jest to drugi rezerwat Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (największym jest Dolina Racławki). Wyróżniające się w krajobrazie wzniesienia osiągają ok. 400 m n.p.m. Główne z owych wzniesień to Góra Sokola, Góra Setki, Pustelnica oraz Puchacz. Góry Sokole kryją w sobie kilkadziesiąt jaskiń, wśród których najsłynniejszymi są: Jaskinia św. Maurycego, Koralowa, Pod Sokolą Górą, Studnisko, Olsztyńska, i Wszystkich Świętych.

Roślinność

Szatę roślinną Sokolich Gór stanowi rosnący w niższych partiach bór sosnowy, zaś wyżej naturalne dla tego terenu lasy bukowe, w których rosną także jodły, lipy, dęby, graby oraz wiekowe niekiedy okazy modrzewia. Z interesujących roślin występują tu także m.in. storczyki. Na skałach zobaczymy roślinność ciepłolubną.

Zwierzęta

Wśród zwierząt na obszarze rezerwatu powszechne są nietoperze, znajdujące dogodne schronienie w licznych jaskiniach, a także sarny, dziki, lisy, kuny leśne oraz przedstawiciele ptactwa: lelek kozodój, jastrząb gołębiarz, czy myszołów. Przez ten popularny turystycznie obszar przebiega kilka tras znakowanych, wśród nich czerwony Szlak Orlich Gniazd, żółty Szlak Olsztyński, i zielony szlak dróżki św. Idziego. Teren Gór Sokolich jest łatwo dostępny z pobliskiego Olsztyna oraz ze znajdującego się niedaleko parkingu.

 

Szlaki

Przez rezerwat przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych: główny, czerwony Orlich Gniazd, czarny Barbary Rychlik i zielony Walk 7 Dywizji Piechoty. W sąsiedztwie poprowadzono trasy rowerowe: niebieską Kacpra Karlińskiego, zieloną Wokół Olsztyna i czarną Olsztyńską oraz szlak konny ze Stajni Biały Borek w Biskupicach.

Przez rezerwat prowadzi również żółta ścieżka dydaktyczna. Można na niej zobaczyć min. interesujące formy skalne: Skałę Pielgrzym, schronisko w Amfiteatrze, studnię w Amfiteatrze.

 

Jak dotrzeć?

MPK w Częstochowie

Linia: 67

Przystanek: Olsztyn- Sokole Góry

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę